Elke zaterdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur draaien we de 25 populairste tracks uit de Top 49.
De eerste Top 49 zal uitgezonden worden op zaterdag 24 september.

1
Pitbull Cafe Con Leche
2
Beyonce Cuff It
3
Bob Sinclair World Hold On
4
Gerard Joling Wat zie jij er lekker uit
5
Bob Marley Is This Love
6
Ben Howard Keep Your Head Up
7
Di-rect Through The Looking Class
8
James Morrison Slave To The Music
9
Jessie Ware Free Yourself
10
Mayer Hawthorne The Walk
11
Ronde Love Myself
12
Wham Club Tropicana (2022 version)
13
Adam Lambert Ghost Town
14
Bo Saris She’s On Fire
15
Suzan & Freek Als het Avond Is
16
Dance Nation Sunshine 4ever49 Version
17
Echo Smith Cool Kids
18
Opus Live Is Live
19
John Mayer Shadow Days
20
Angie Stone Wish I Didn’t Miss You
21
Chaka Khan – I’m every Woman
22
Dayton The Sound Of Music
23
Joe Tex Loose Caboose
24
Harvey Mason Groovin’ You
25
Maan Naar De maan
26
Hall & Oattes Rich Girl
27
Alok Deep Down
28
Bastiaan Ragas Op De Bonnefooi
29
Benny Blanco Bad Decisions
30
Anouk One Word
31
America Sister Golden Hair
32
Paul Stanley’s Soul Station Ooh Child
33
Pointer Sisters Goldmine
34
Sigala Easy Love
35
Stephen Bishop Save It For a Rainy Day
36
Sammy davis Jr. Baretta’s Theme
37
Brothers Johnson Stomp
38
Huey Lewis & The News Do You Believe In Love
39
Donna Lynton Bridge Of Love
40
Paul Carrack Groovin’
41
O’Jays Back Stabbers
42
Isley brothers Highways Of My Life
43
Simply Red Something Got Me Started
44
Robin S Show Me Love
45
Son Mieux Multi Color
46
Jax Jones Where Did you go
47
C & J Co Devils Gun
48
Jacksons Lovely One
49
4EVER49 Theme 4ever49

Better safe than sorry!

4EVER49 Media B.V., handelend onder de naam “4EVER49 Radio”, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je ons een contactverzoek stuurt. In een dergelijk geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige door jou verstrekte informatie

Wij kunnen verder persoonsgegevens verwerken middels cookies maar alleen als je daar toestemming voor gegeven hebt. Zie voor meer informatie de cookie-instellingen.  We verwerken overigens in geen geval bijzondere persoonsgegevens.

Indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerken wij jouw persoonsgegevens om je die nieuwsbrief te sturen. Althans, als je daar toestemming voorgeeft. Die toestemming kun je overigens te allen tijde intrekken.

Indien je contact met ons opneemt, verwerken wij jouw persoonsgegevens om dat contactverzoek te beantwoorden.

Indien je toestemming geeft voor het gebruik van cookies, verwerken we de relevante persoonsgegevens op basis van jouw toestemming, die je overigens te allen tijde weer kunt intrekken.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Toestemming in het geval van je inschrijving op de nieuwsbrief
  • Toestemming in het geval van cookies
  • Gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van jouw contactverzoek
  • Voldoen aan wet- en regelgeving indien wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verwerken

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te verwezenlijken waarvoor we de data verkregen hebben.

Als je je inschrijft op onze nieuwsbrief, dan bewaren we jouw persoonsgegevens zolang de door jou gegeven toestemming niet door jou in ingetrokken.

Als je ons een vraag of een contactverzoek stuurt, dan bewaren we jouw persoonsgegevens voor de duur van een jaar in het kader van ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen leren van alles wat je ons vertelt. Na dat jaar worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Als we jouw persoonsgegevens verwerken om vanwege het gebruik van cookies, dan bewaren we die gegevens zo lang jij daar toestemming voor gegeven hebt. Trek je die toestemming in, dan verwijderen we ze.

Daar kunnen we kort over zijn: wij verkopen je gegevens niet aan derden. We delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat nodig is om de hierboven beschreven doelen van de verwerkingen te realiseren. We sluiten in dat geval een passende overeenkomst een dergelijke derde partij die namens ons jouw persoonsgegevens verwerkt, en we zorgen ervoor dat het door die derde partij gerealiseerde niveau van beveiliging passend is.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons in digitale vorm in te zien, aan te passen, te verwijderen en te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om door eventueel gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je om nadere identificatie vragen.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 (zegge: vier) weken, op je verzoek. Zodra je verzoek is verwerkt, worden de door jou eventueel voor identificatie verstrekte gegevens verwijderd.

We richten ons op 49ers en hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over kinderen onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of iemand dit naar waarheid verklaart. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, en om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, neem dan a.u.b. contact met ons op via [email protected]. Wij zullen deze persoonsgegevens dan direct verwijderen.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wij nemen de bescherming van je (persoons)gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw (persoons)gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op met [email protected].

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld of die je naar onze website hebben doorverwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je de websites gebruikt.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld of die je naar onze website hebben doorverwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je de websites gebruikt.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze webpagina geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacyverklaring kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Omdat wij ook maar ... mensen zijn

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4EVER49 Media B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 4EVER49 Media B.V. dan wel derde partijen waarmee 4EVER49 Media B.V. een overeenkomst heeft.

Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van alles wat middels deze website gepubliceerd wordt. Maar we zijn ook mensen en maken wel fouten. Als u een fout ontdekt, stellen wij het op prijs als u dat aan ons kenbaar maakt.
Wij behouden ons het recht voor om informatie op deze website te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
4EVER49 Media B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.